CHRÁM  Z  POPELA  ZDVIŽENÝ

O FILMU

Neděle Oculi byla, jak nazývá tento den církev. Paprsky denního slunce však zahnala temnota noci předčasně. Nikdo dnes neví, kdo vlastně zavinil ten požár. Možná, že měšťan Pőlzel, když na ohni smažil si ryby a přiléval k oleji vodu. Snad šlechtic je na vině – Manwicz. Možná i nějaký učeň, co od mistra zakusil výprask – v Jihlavě mučili lotra, a ten to katovi tvrdil. Zazářil ničivý plamen, pak vzepjal se chtivě až k nebi. Vichřice rozdmýchává oheň, a Most se promění v peklo…

 

Tak popsal vznik požáru, který o třetí neděli postní 11. března léta Páně 1515 postihl královské město Most, Georg Barthold z Breitenberku, řečený Pontanus, místní rodák, církevní hodnostář a literát. Tato událost byla důvodem obnovy jak města, tak i stavby nového chrámu na místě požárem zcela zničené, raně gotické baziliky z let 1253 - 1257.

 

Těmito sugestivními slovy v podání herce Městského divadla v Mostě Otty Lišky, začíná na přelomu roku 2017 - 2018 natočený film s názvem Chrám z popela zdvižený. Toto dílo nezačíná těmito větami ústy pradávného Pontana náhodně. Město Most hoří a s ním i původní gotická bazilika z 13. století. Nový film vzniká v roce 2017, přesně po uplynutí 500 let od zahájení stavby nového chrámu v roce 1517. Obsahem filmu je přiblížení okolností a událostí spojených s kostelem v dobách středověku i novověku, včetně přesunu kostela z královského města Mostu na nové místo. Zároveň představuje tuto památku jako součást bohaté historie i současnosti Mostecka a Ústeckého kraje, včetně základního zdokumentování vzniku a vývoje gotického sakrálního slohu, jeho významu a využití. Jsou v něm použity materiály, prezentující základní stavební styly a prvky, které se staly základem pro vybudování významných a historicky cenných staveb v Čechách, Sasku a celé Evropě. „Film jsme natočili i proto, že, ať je to k nevíře, do dnešní doby žádný jiný filmový dokument o mosteckém kostelu s neskutečným osudem a obrovským evropským významem nevznikl,“ říká Míra Kuželka z mostecké společnosti Ponte Records, v jejímž studiu se filmové materiály upravovaly, a pokračuje: „Byl sice natočeno několik krátkých filmů o slavném přesunu v roce 1975, díky kterému byla tato nevídaná akce zapsána do zlaté knihy Guinnessových rekordů tisíciletí, ale nikoho nenapadlo nafilmovat dílo v širších, především historických souvislostech. Nejde jen o pohnutou a velice zajímavou historii kostela, jeho interiérovou výzdobu, ale třeba i tajemno, mnohdy provázející práci řemeslníků, mistrů tesařů, kameníků a jejich cechů, stejně jako technické mistrovství stavitelů a architektů, které je možné docenit až díky technice naší moderní doby,“ doplňuje Kuželka.

 

Martin Studecký, režisér, kameraman a střihač v jedné osobě, začal po vytvoření literárního a technického scénáře natáčet v interiéru děkanského kostela první výtvarně stylizované záběry a produkce průběžně shromažďovala archivní obrazové materiály. Produkce studia Ponte records pak zajistila technické a organizační podmínky pro jeho realizaci. Komentáře spolu s průvodním slovem se chopili sólisté činohry Městského divadla v Mostě – Marcel Rošetzský a Otto Liška  a přispěli svým kultivovaným projevem jak k přehlednému vyznění snímku, tak k jeho emocionální působivosti. Hudby se ujal český hudebník, kampanolog, organolog a hudební skladatel Radek Rejšek. Pomohla i profesionální a vstřícná spolupráce Romana Dobreva, hudebního skladatele a zvukového mistra Ponte records. „Je to přímá úměra. S narůstajícím časovým odstupem od likvidace historického města Mostu, narůstá i zájem široké veřejnosti o jeho osud i o zajímavou historii mosteckého kostela. Není však ani zdaleka uspokojen,“ vysvětluje autor scénáře filmu, Vlastimil Novák. „Výraznou předností snímku jsou především působivě komponované záběry kostelního interiéru spolu s významnými uměleckými památkami a funkční využití archivních fotografií a filmových záběrů. K nim se váže zajímavý vedlejší efekt, jímž je sama řada těchto unikátních obrazových materiálů, objevených produkcí během příprav na natáčení,“ dodává scénárista.

 

Slavnostní premiéra filmu Chrám z popela zdvižený, na kterou vás srdečně zveme, proběhne ve čtvrtek 22. 2. 2018 od 18.00 hodin v prostorách děkanského kostela Nanebevzetí Panny Marie v Mostě. Chtěli bychom poděkovat všem, kteří se na natáčení filmu podíleli, Národnímu památkovému ústavu za umožnění natáčení v interiéru kostela, stejně tak i generálnímu partnerovi projektu – Krajskému úřadu Ústeckého kraje, hlavnímu partnerovi projektu – statutárnímu městu Most a ostatním partnerům, bez jejichž patriotismu a finanční pomoci by tento film nemohl nikdy vzniknout.

 

Film v české, německé a anglické mutaci je od 1. března možné zakoupit v Reklamní agentuře Daniel s.r.o. Most, Bělehradská 360, studiu Ponte Records, Moskevská 12, Most, Turistickém informačním centru, Radniční 1, Most, v kostele Nanebevzetí Panny Marie, Kostelní 289, Most, nebo prostřednictvím webových stránek projektu, www.chramzpopelazdvizeny.cz

© 2018  Reklamní agentura Daniel s.r.o., www.agenturadaniel.cz